divendres, 26 de març de 2010

Hi ha bisbes bons?

No tinc cap afecció per la feina eclesiàstica, per mi l’església catòlica és una altra secta així com l’islam o qualssevol altres delíriums trèmens religiosos.
Però això sí, reconec que he conegut, i tinc amics entre ells, a rectors i capellans que fan la feina segons marqués la seva religió i fan seus els manaments que el senyor Jesucrist els va encomanar en la seva vida terrenal.
Perquè tot això?
Tot be per preguntar-me el perquè no conec cap d'eixos sacerdots, bones persones i amants de la seva feina, que no arriben a ser mai bisbes, cardenals i menys papes.