diumenge, 8 de març de 2009

Volen prenent-nos el pèl altra vegada.

No és prou que ens expropiaren forçosament i amb traïdoria les nostres terres, que ara volem acabar amb el poble definitivament.
AEROCAS, o el que és el mateix, Carlinyos Fabra i les seus sequaces, no conformes en imposar una infraestructura al costat de Vilanova d’Alcolea, (abans menys els peperos tots estaven en contra, deliris de grandesa del tal Carlos etc.etc.), ara els demanen tots com aigua de maig la inauguració, i no conformes, en conter de soterrar la línia d’alta tensió, com estava previst, i que impedeix el normal funcionament de l’aeroport, la van a desplaçar uns teòrics 500 m. del poble, què en la realitat son 250.
Els números son aquestos:
Soterrar la línia; 12.000.000.€
Desplaçar la línia; 3.000.000.€
Ara és l’hora d'estar mes units que mai. De deixar-nos de ximpleries absurdes, i de empipaments entre famílies.
El nostre poble té el seu futur més negre que mai. 250 m és la distancia que hi ha entre la plaça major i les piscines. Busqueu una torre d’alta tensió i camineu uns 300 passos i em dieu que sentiu. Si no estàs sord veuràs com la tensió es palpa a l'ambient.

NOTA INFORMATIVA ALS ASSOCIATS DE FOC I TROPELL


Ahir a la vesprada va tindre lloc una assemblea informativa a la Casa de la Cultura sobre el desviament de la línia d'alta tensió que actualment passa pels terrenys de l'aeroport i que ara, en lloc de soterrar-la com estava previst en el projecte inicial i AEROCAS havia anunciat, volen desplaçar-la i ubicar-la entre l'aeroport i el casc urbà.

Amb la documentació de què es disposa actualment es pot comprovar que aquesta línia, que segons IBERDROLA passarà a uns 500 metres del casc urbà, passarà a només 250 metres amb els consegüents perjudicis que això pot generar com ara:
a) Impacte negatiu sobre la salut de les persones a causa del camp magnètic generat per la línia.
b) Impacte medioambiental i visual sobre les rodalies del casc urbà.
c) Efectes directes sobre les mateixes finques per les quals passarà com ara el fet de no poder construir absolutament res sota el traçat de la línia, etc...

Tanmateix, l'únic beneficiat d'aquest desplaçament cap al poble és AEROCAS per dos motius ben clars:
a) Es calcula que el soterrament de la línia costa al voltant de 12.000.000€, mentres que el desviament només en costa al voltant de 3.000.000€ amb la qual cosa AEROCAS s'estalvia uns 9.000.000€. (Cal recordar que el desplaçament de la línia el fa IBERDROLA que és la proprietària però el paga AEROCAS)
b) Amb el desplaçament de la línia AEROCAS es trau un problema de damunt, les interferències que aquesta línia causa a la navegació aèria, però li'l trasllada al municipi: les repercussions del camp magnètic sobre la població.

L'Ajuntament de Vilanova defensa que la millor solució és, com es va anunciar des del primer moment, el soterrament de la línia per dins dels terrenys de l'aeroport, amb la qual cosa s'aconsegueix reduir al màxim l'impacte medioambiental i visual i no se li trasllada cap problema derivat del desviament de la línia al poble.

Actualment, aquesta actuació es troba en un estadi inicial i s'està elaborant l'Estudi d'Impacte Paisatgístic. És en aquest moment quan qualsevol persona o entitat pot fer al·legacions al projecte i expressar la seua disconformitat i les causes per les quals s'oposa al projecte.

És per això que vista la importància del tema, la urgència (el termini per a presentar al·legacions s'acaba el dia 17 de març) i les repercussions que el desplaçament d'aquesta línia pot tindre sobre el conjunt de la població de Vilanova d'Acolea, els membres de la Junta Directiva de Foc i Tropell que vam assistir a l'assemblea informativa convocada per l'Ajuntament, ens vam reunir només eixir d'aquella assemblea i vam decidir enviar a tots els associats dels quals tenim e-mail el plec d'al·legacions que va preparar l'Ajuntament (el document adjunt que consta de 3 pàgines) perquè cadascú a títol particular l'ompliga, si ho creu convenient, i el presente al registre de l'Ajuntament de Vilanova d'Alcolea abans del dia 17 de març que és el darrer dia per a fer presentar les al·legacions. Podeu imprimir-lo i distribuir-lo entre els vostres amics i coneguts preocupats pel tema. Recordeu que les al·legacions es presenten a títol particular i individual.

Us informem també que l'Ajuntament disposa de models sense omplir per si la vostra al·legació és per motius diferents als que llegireu en el document que us adjuntem.

A més, amb el recolzament majoritari de la Junta Directiva i per l'opinió que van manifestar els socis que hi eren presetns, vam decidir omplir una al·legació com a associació cultural (ja ho vam fer quan el tema de la gravera de la Roca d'en Sanou perquè l'empresa que feia l'Estudi d'Impacte Paisatgístic ens ho va demanar) i posicionar-nos a favor del soterrament de la línia i no del desplaçament cap al municipi.


Més informació sobre l'assemblea informativa a la següent notícia del Levante d'avui diumenge 8 de març:

http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009030800_4_564076__Castello-Vilanova-pedira-Aerocas-soterre-linea-electrica-pasa-aeropuerto


Atentament,
Josep Miquel Ribés.
President de l'AC Foc i Tropell